Opdateret 23. marts 2024

 

Takstbladet viser hvad du skal betale for at få leveret vand og det er udformet efter Vandforsyningslovens vejledning.

På takstbladet kan du se prisen for tilslutning som er en engangsudgift, det faste årlige bidrag, diverse gebyrer og prisen pr. m3, som vandværket skal have. Derudover er der også afgifter til Staten, som vandværket opkræver på Statens vegne.

På årets generalforsamling godkendes budget for året/årene og ud fra dette udarbejder bestyrelsen takstblad. Før vandværket kan opkræve betaling efter takstbladet skal det godkendes af Kommunen.

For spildevandsafgifter henvises der til Forsyningens hjemmeside.

Takstblade

Takstblad for 2025***

Takstblad for 2024**

Takstblad for 2023

Takstblad for 2022

Takstblad for 2021*

Takstblad for 2020

Takstblad for 2019

Takstblad for 2018

Takstblad for 2017

Takstblad for 2016

*** Afventer Frederikshavn Byråds godkendelse.

** Godkendt på Frederikshavn Byråd d. 29. november 2023..

* Folketinget har ændret på afgifterne, så de ikke er ens for året. ”Drikkevandsbidrag (Grundvandskortlægning)” er fjernet og ”Afgift af ledningsført vand (Statsafgift)” er satsen for januar 6,18 kr/m3 og resten af året 6,37 kr/m3.

Hvordan beregnes så afgiften i praksis? De 19 øre der ikke opkræves i januar, fordeles ud over hele året. Så når I får årsafregningen fra vores Regnskabsfører, vil årsopgørelsen være på 6,354 kr/m3. Vores brancheforening har anbefalet denne fremgangsmåde.

 

Skærum Vandværk             E-mail:                                                  Hjemmeside:

Borgervej 31                          skaerumvandvaerk@gmail.com         www.skaerum-info.dk

Cvr: 23357151