Takstbladet viser hvad du skal betale for at få leveret vand og det er udformet efter Vandforsyningslovens vejledning.

På takstbladet kan du se prisen for tilslutning som er en engangsudgift, det faste årlige bidrag, diverse gebyrer og prisen pr. m3, som vandværket skal have. Derudover er der også afgifter til Staten, som vandværket opkræver på Statens vegne.

På årets generalforsamling godkendes budget for året/årene og ud fra dette udarbejder bestyrelsen takstblad. Før vandværket kan opkræve betaling efter takstbladet skal det godkendes af Kommunen.

For spildevandsafgifter henvises der til Forsyningens hjemmeside.

Takstblade

Midlertidigt takstblad for 2021

Takstblad for 2020

Takstblad for 2019                                  

Takstblad for 2018

Takstblad for 2017

Takstblad for 2016

 

 

 

Opdateret 14. juli 2020