Skærum Vandværk

 

Skærum Vandværk er et privat andelsselskab, der forsyner Skærum by og de nærmeste gårde/huse uden for byskiltet. Medlemmerne af vandværket er ejerne af tilsluttede husstande. Vandværket leverer til 102 husstande.

Produktionen af vandet foregår i et lukket system. Rensning af vandværkets filter foregår automatisk hver tirsdag nat fra kl. 01 til 02. Under rensningen kan trykket falde, og tidspunktet er valgt for at genere færrest brugere.

Ved drift forstyrrelser eller andre problemer kontakt Tom Nedergaard på 51 25 94 42. Alternativt Daniel på 22 78 63 11.

Aflæsning af målere sker ved egen aflæsning 1. november. Aflæsningstidspunktet sikrer, at vandværket har tid til at samle aflæsningerne og indberette disse rettidigt til Kommunen. Medlemmerne får årligt brev fra selskabets regnskabsfører om aflæsning og indberetning 

Som vedtaget på generalforsamlingen for Skærum Vandværk er forslaget om etableringen af kalkknuser nu gennemført. Anlægget vil blive tændt i morgen søndag d. 23. marts kl. 09.00 og man bør derfor læse ”Info til brugerne….”, da anlægget bevirker ændring af vandets karakter, hvilket vil sige, vi skal bruge mindre sæbe OSV.

På Vandværkets vegne

Jesper Mygind

Klik her for at læse info til brugerne

Bestyrelsen:klik her

Vedtægter: klik her    

Takstblad 2018: klik her

Referat fra ordinær generalforsamlingen 2018: klik her

Formandens beretning for 2016: Klik her

Årsrapport 2017: Klik her

Driftsbudget 2018: Klik her 

Referat af generalforsamlingen 14/7 2018 Klik her