Skærum Vandværk

Skærum Vandværk er et privat andelsselskab, der forsyner Skærum by og de nærmeste gårde/huse uden for byskiltet. Vandværket ligger i den sydlige del af byen inden for byskiltet. Vandværket leverer vand til 105 forbrugere.

Ved drift forstyrrelser eller andre problemer så kontakt:

Daniel Kristensen på 22 78 63 11 eller Tom Nedergaard på 51 25 94 42.

Vi har samlet information om Vandværket under forskellige faner, så det er nemt at gå til de oplysninger du søger. I sidste fane har vi samlet yderligere information som kunne have interesse. Hvis du mangler noget, så er du meget velkommen til at tage fat bestyrelsen.

Formand:                        Næstformand:

Jesper Mygind                 Gert Poulsen

Hovbakvej 9                     Gravensmindevej 44

Tlf.: 98 47 37 73               Tlf.: 29 62 00 77

 

Driftansvarlig:                 Kasserer:

Daniel Kristensen             Ib Bowman Johansen

Borgervej 6                        Flagetsvej 1

Tlf.: 22 78 63 11                Tlf.: 40 68 48 38

 

Sekretær:

Heidi Thorning Jensen

Borgervej 6

Tlf.: 20 83 66 10

 

 

 

Skærum Vandværk             E-mail:                                                  Hjemmeside:

Borgervej 31                           skaerumvandvaerk@gmail.com      www.skaerum-info.dk

Cvr: 23357151