Opdateret 23. oktober 2022

 

For at sikre at vores vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram udarbejdet efter Drikkevandsbekendtgørelsen. Kontrolprogrammet er godkendt af Frederikshavn Kommune.

Drikkevandsprøverne bliver undersøgt for mange forskellige stoffer på et godkendt laboratorium.

Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.

De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

Vandet undersøges for:

  •  Mikrobiologiske forhold
    Kimtal ved 22o C, kim 37o C, coliforme bakterier, E.coli og enterokokker.
  • Fysik og kemi
    Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad og pesticider.

De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her.

 

Analyser i 2022

Analyse ved vandhane 27.09.2022

Analyse ved vandhane 28.03.2022

 

Analyser i 2021

Analyse ved vandhane 22.10.2021

Analyse ved Vandværket 22.10.2021

Analyse ved vandhane 08.02.2021

Analyse ved vandhane 08.02.2021

 

Analyser i 2020

Analyse ved vandhane 16.09.2020

Analyse ved vandhane 10.01.2020

 

Analyser i 2019

Analyse ved vandværket 4.10.2019

Analyse ved råvand 4.10.2019

Analyse ved vandhane 2.10.2019

Analyser i 2018

Analyse ved vandhane 1

Analyse af råvand fra boringen 1

Analyse ved vandhane 2

Analyse af råvand fra boringen 2

 

Analyser i forbindelse med udskiftning af pumper og filter

Før UV-lys

Efter UV-lys

 

Analyser i 2017

Se analyserapporten for vandværket

Se analyserapporten for ledningsnettet

 

Analyser i 2016

Se analyserapporten for vandværket

Se analyserapporten  for ledningsnettet

 

Analyser i 2015

Se analyserapporten for vandværket

Se analyserapporten, for ledningsnettet

 

Skærum Vandværk             E-mail:                                                  Hjemmeside:

Borgervej 31                          skaerumvandvaerk@gmail.com         www.skaerum-info.dk

Cvr: 23357151