Opdateret 24. marts 2024

 

For at sikre at vores vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram udarbejdet efter Drikkevandsbekendtgørelsen. Kontrolprogrammet er godkendt af Frederikshavn Kommune.

Drikkevandsprøverne bliver undersøgt for mange forskellige stoffer på et godkendt laboratorium.

Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.

De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

Vandet undersøges for:

  •  Mikrobiologiske forhold
    Kimtal ved 22o C, kim 37o C, coliforme bakterier, E.coli og enterokokker.
  • Fysik og kemi
    Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad og pesticider.

De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her.

 

GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland som hører under Klima- og Energiministeriet indsamler data om, som er relevante for myndighederne. Dette er samlet i en database kaldet Jupiter. Her kan findes generelle oplysninger om vandværket, indvindingstilladelse, oppumpede mængder, vandanalyser etc.

Jupiter

 

Skærum Vandværk             E-mail:                                                  Hjemmeside:

Borgervej 31                          skaerumvandvaerk@gmail.com         www.skaerum-info.dk

Cvr: 23357151