For at sikre at vores vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram udarbejdet efter Drikkevandsbekendtgørelsen. Kontrolprogrammet er godkendt af Frederikshavn Kommune.

Drikkevandsprøverne bliver undersøgt for mange forskellige stoffer på et godkendt laboratorium.

Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.

De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

Vandet undersøges for:

  •  Mikrobiologiske forhold
    Kimtal ved 22o C, kim 37o C, coliforme bakterier, E.coli og enterokokker.
  • Fysik og kemi
    Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad og pesticider.

De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinforamtion.dk.

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her.

Hårdhedsgrader

Analyser i 2020

Analyse ved vandhane 10.01.2020

Analyser i 2019:

Analyse ved vandværket 4.10.2019

Analyse ved råvand 4.10.2019

Analyse ved vandhane 2.10.2019

Analyser i 2018

Analyse ved vandhane 1

Analyse af råvand fra boringen 1

Analyse ved vandhane 2

Analyse af råvand fra boringen 2

 

Analyser i forbindelse med udskiftning af pumper og filter

 

Ved større indgreb i installationer vil der næsten altid være risiko for bakterier i vandet. Vi fik derfor indsat et midlertidigt UV filter for at slå eventuelle bakterier ihjel for at sikre os. Der blev taget vandanalyser og de viste minimal forekomst af bakterier. Efter aftale med Kommunen blev UV filteret afmonteret igen og der er nu helt styr på vandværkets fysiske tilstand, vandprøver og vandanalyser. Resultatet af de 2 prøver kan ses nedenfor.

Før UV-lys ses målingen her

Efter UV-lys ses målingen her

 

Analyseraporter fra Skærum Vandværk:

2015

Se analyseraporten for vandværket

Se analyseraporten, for ledningsnettet

2016

Se analyseraporten for vandværket

Se analyseraporten  for ledningsnettet

2017

Se analyseraporten for vandværket

Se analyseraporten for ledningsnettet