Skærum Genbrugsplads

 

Opsynet med Skærum Genbrugsplads overgik den 21. marts 2016 til Skærum Sogneforening. Pladsen drives af borgere i Skærum, og holdes åben lørdage kl. 9-12. Evt. ekstraordinær åbning kan aftales med Gunnar Andersen på tlf. 30610831. 

I forbindelse med overtagelsen er der sket begrænsninger i hvilke typer affald der kan afleveres, og hvem der må aflevere på pladsen.

Det er vigtigt, at alle efterlever de begrænsninger der er gældende, således der kan påvises en tilfredsstillende sortering af affaldet fra Skærum.

Forsyningen laver stikprøver på affaldets karakter. Identificerbart ulovligt afleveret affald vil blive påtalt af forsyningen. Vedvarende overtrædelser vil medføre lukning af pladsen.

Der må kun afleveres privat affald, medens industriaffald henvises til Ravnshøj.

Vi kan modtage disse 4 fraktioner på pladsen i Skærum:

Brændbart affald under 1 meter: Er forbrændingsegnet affald. Affaldet vil blive kørt direkte til forbrændingsanlæg. Af hensyn til forbrændingsanlæggets drift skal affaldet være under en 1 meter i længden.

Jern og Metal: Et jern-og metalaffald, hvor der på affald må være en mindre del, der ikke indeholder jern eller metal.

Haveaffald: Er sædvanligt affald fra haven i form af afklip, planter og grene. Af hensyn til den videre behandling af haveaffaldet (der omdannes til kompostjord) er det vigtigt, at eventuel emballage er af organisk materiale (papir).

Beton og Tegl: Er bygningsaffald baseret på beton, porcelæn eller ler. Der må ikke være glas, aske, isoleringsmaterialer, gips- eller eternitaffald i containeren.

Nedennævnte affaldstyper skal afleveres på en af de større pladser, eksempelvis Genbrugspladsen i Ravnshøj:

Stort brændbart: Brændbart affald over 1 meter (eksempelvis møbler og brædder). 

Øvrigt affald: Eksempelvis dæk, planglas og termoruder.

Farligt affald: Eksempelvis batterier, lysstofrør, sparepærer, malingsrester, spraydåser og oliefiltre.

Hvidevarer og elektronisk affald (WEEE-affald): Eksempelvis vaskemaskiner, fjernsyn, EDB-udstyr og håndværktøj. 

Deponeringsaffald: Eksempelvis aske, eternit-, gips– og isoleringsaffald.

I øvrigt i henhold til Forsyningens affaldshæfte og regulativer for affald.