Opdateret 9. september 2021

 

Hvorfor hedder vores regnskab ”Årsrapporten” og hvorfor er den udformet som den er? Vi følger Årsregnskabsloven hvor årsregnskabet kaldes sådan. Udformningen er ud fra Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker. Den er blevet lavet i et tæt samarbejde med Danske Vandværker, Energistyrelsen, FSR – danske revisorer og Kommunernes Landsforening.

Hvert år skal vi indsende regnskabet til Frederikshavn Kommune til kontrol. For at sikre os, at det er i orden, har vi en regnskabsfører til at holde styr på kontoplan, afgifter, moms osv.

Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, vedlægger vi et udtræk af årsrapporten, hvor kun indtægter og udgifter fremgår.

 

Regnskab for 2020

Regnskab for 2019

Regnskab for 2018

Regnskab for 2017

Regnskab for 2016

Regnskab for 2015

Regnskab for 2014