Opdateret 23. marts 2024

 

Hvorfor hedder vores regnskab ”Årsrapporten” og hvorfor er den udformet som den er? Vi følger Årsregnskabsloven hvor årsregnskabet kaldes sådan. Udformningen er ud fra Erhvervsstyrelsens vejledning for mindre vandværker. Den er blevet lavet i et tæt samarbejde med Danske Vandværker, Energistyrelsen, FSR – danske revisorer og Kommunernes Landsforening.

Hvert år skal vi indsende regnskabet til Frederikshavn Kommune til kontrol. For at sikre os, at det er i orden, har vi en regnskabsfører til at holde styr på kontoplan, afgifter, moms osv.

Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, vedlægger vi et udtræk af årsrapporten, hvor kun indtægter og udgifter fremgår som ønsket på generalforsamlingen 2018. Udtrækket er lavet efter vores bedste formåen.

 

Budget for 2024

Regnskab for 2023     Udtræk

Regnskab for 2022     Udtræk

Regnskab for 2021     Udtræk

Regnskab for 2020     Udtræk

Regnskab for 2019     Udtræk

Regnskab for 2018     Udtræk

Regnskab for 2017

Regnskab for 2016

Regnskab for 2015

Regnskab for 2014

 

Skærum Vandværk             E-mail:                                                  Hjemmeside:

Borgervej 31                          skaerumvandvaerk@gmail.com         www.skaerum-info.dk

Cvr: 23357151