Nyheder

Skraldemandsstrejken

Skraldemansdsstrejken Frederikshavns Forsyning har meddelt, at restaffald i sække  undtagelsesvis kan placeres i containeren for småt brændbart på containerpladsen eller afleveres på lossepladsen i Ravnshøj

Vigtig info fra vandværket

VIGTIG INFO Det har i medierne været oppe om fund af et nyt pesticid (chlorothalonil-amidsulfonsyre) og forbud mod brug af vand fra disse boringer. Miljøministeren har derfor ændret Drikkevandsbekendtgørelsen så …