”SÅ ER DER FREDAGSBAR…
I morgen fredag d. 20/1 vil der være åbent i fredagsbaren i Aktivitetshuset fra kl. 16-18.
Glæder os til at se Jer.
Hilsen
Lene og Christina”

———————————————————————————

”Husk på fredag er der aftenklub fra 19-22, og efter børnenes ønske, vil John forsøgsvis åbne aftenklubben hver fredag i de næste 6 uger.

Hilsen Ungdomsforeningen”

 

—————————————————————————

Januar 2017

Information vedr. genbrugspladsen i Skærum

Skærum Sogneforening og udvalget for genbrugspladsen har haft flere møder med Frederikshavn Kommune omkring genbrugspladsen, vi har blandt andet drøftet hvilke selvbetjeningsløsninger, der kunne laves for adgang til pladsen.  Udgangspunktet var en eller anden form for elektronisk adgangskontrol.
På et evalueringsmøde i efteråret med Frederikshavn Kommune og de øvrige berørte genbrugspladser, var det kun Skærum, som fortsat ønskede elektronisk adgang til pladsen. Øvrige pladser ønskede at holde åbent med lokal opsyn, altså som vi gør nu.
På baggrundt af ovenstående ønskede Frederikshavn Kommune, at alle pladserne skulle holdes åbne med lokal opsyn, og vi får dermed ikke elektronisk adgangskontrol. Til gengæld kan vi få et godt læskur hvor opsynspersonel kan søge ly.

Det er vores og kommunens vurdering, at genbrugspladsen i Skærum trods begrænsede fraktioner fungerer godt og er til gavn for lokalsamfundet. Vi har derfor valgt, at fortsætte opsynet med pladsen og arbejde på skurløsning som forventes klar i løbet af foråret.

Opsynet med pladsen er for nuværende varetaget af en lille gruppe, som på et eller andet tidspunkt skal afløses af nye kræfter, og vi håber naturligvis, at andre vil træde til når den tid kommer.Vi vil i øvrigt gerne sige tak til jer, som bruger pladsen for overholde de nye krav til sortering og fraktioner.  Det er vigtig vi holder dette niveau for at sikre pladsens fortsatte eksistens.

Venlig hilsen

Sogneforeningen og pladsudvalget (De blå mænd)

——————————————————–

Status på anlægsarbejde i Skærum – 9. november 2016

Vi har nu færdiggjort ledningsarbejdet i Dybdalsvej og den nordlige del af Bond- gårdsvej. Der er lagt asfalt og vejen er igen åbnet for trafik. Dermed er etablerin- gen af de nye ledninger i vejene tilendebragt.Som afslutning på årets etape skal nogle gamle ledninger sløjfes ved fyldning med beton, overløbsbygværkerne skal nedlægges og der skal samles op på forskellige mindre opgaver. Dette arbejde vil finde sted over de næste uger. Årets etape for- ventes at være endeligt afsluttet med udgangen af november 2016.

Da frosten nu har sat ind, har vi besluttet først at udbedre den konstaterede skade på kloakledningen i den sydlige del af Bondgårdsvej, til foråret. Til den tid vender vi tilbage og ordner skaden på ledningen og retter op på overkørslen til Borgervej. I 2017 og 2018 vil vi desuden lægge slidlag på de renoverede veje.

Det går aldrig ubemærket hen, når der udføres et anlægsarbejde af denne type i et bysamfund. Vi vil gerne sige tak for jeres opbakning til gennemførelsen af projektet.

Venlig hilsen Forsyningen

——————————————————————-

Du er hermed inviteret til at deltage i denne konference dag d.12.11-16 i Maskinhallen, Frederikshavn.

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket har sammen med Frederikshavn kommune lavet denne indholdsrige konference, hvor alle med tilknytning til kommunens foreningsliv er inviteret til at deltage gratis.

Vi synes dog også at integrationsrådet kan have interesse i det omfattende program, der byder på topnavne på landsplan og lokalt. Hvis du ikke kan være med hele dagen er det også muligt at deltage noget af dagen.

Klik her for at læse folderen med program og tilmelding.

Med venlig hilsen

Lone Høxbroe

medlem af styrelsen for Frederikshavn Ungdoms fællesråd.

———————————————————————

”På fredag d. 7/10 starter aftenklubben igen. Vi starter med at se den nye Tarzan film. 
Husk klubben er åben fra 19-22 i lige uger.
Forældre er altid velkomne, der er kaffe på kanden”

MVH Christina

———————————————————————————–

Yogaen

tog i første omgang på himmelflugt, men nu meddeler Lise
at ”det flyvende tæppe” lander i Aktivitetshuset

på tirsdag den 23. kl. 11.00

og de følgende tirsdage kl. 10.00.

Kom og vær med, og husk underlag og tæppe.

 

 

——————————————————————————————–

Hermed info vedr. spejdernes start og møder i det nye år.
Der er ikke så mange børn i området som tidligere, så spejdergruppen Ravnshøj/Skærum bævere/ulve, holder møderne samlet både i Ravnshøj og Skærums dejlige spejderhytte.

Klik her for at læse indbydelsen til bålaften og fælles opstart.

————————————————————————–

Nu har du chancen!

Skærum Sogneforening udbyder nu muligheden for at du kan skabe lige præcis den begivenhed, du mener ingen kan være foruden!!
Du bestemmer, dine regler!

Byen har brug for at du står i spidsen for at skabe liv og fællesskab i vores dejlige by.
Du kan begynde med at tænke over, om disse arrangementer var noget for dig:

  • Fastelavn
  • Sct. Hans
  • By-/sommerfest
  • Foredrag
  • Juletræsfest

Men!! Lad dig endeligt ikke begrænse af ovenstående. Find ideen, slå dig sammen med
andre og gennemfør arrangementet til glæde for os alle.

Sogneforeningen står for økonomiske backup; dvs. at du selvfølgeligt ikke skal stå med det økonomiske ansvar, det er Sogneforeningen, der – i samarbejde med arrangøren – har tjek på den side af sagen.

Det er jo det, dit kontingent går til J

Hvorfor gør vi i bestyrelsen så det her?? På årets generalforsamling i Sogneforeningen blev det besluttet at bestyrelsen skulle varetage de mere administrative opgaver, som beskrevet i vedtægterne.
Det er kontakt til myndigheder, varetagelsen af økonomien for Arkivet og arrangementer i byen, tættere samarbejde med Aktivitetshuset etc.

Hvorfor dette? Bestyrelsen består i dag af 5 personer, hvoraf den ene ikke altid kan deltage. Dette er ikke nok til at arrangere de nuværende arrangementer, da alle i bestyrelsen ikke altid kan være med og det presser de resterende. Hvilket også betyder at hvis der ikke er nogen der overtager det enkelte arrangement bliver det desværre ikke gennemført.

Så kom på banen … og vi støtter op!!

De praktiske spørgsmål tager vi senere. Og nej, du hænger ikke på økonomien.
Du står for arrangementet i dit, og Sogneforeningens navn.

Skærum Sogneforening

———————————————————-

Idag blev det så dagen hvor legepladsen skulle gøres forårsklar – ca. 15 Skærumboere var mødt op bevæbnet med diverse haveredskaber.

Nu fremstår legepladsen i flot stand og er klar til en sommer med masser af leg og andre aktiviteter. Og de flittige Skærumboere sidder nu mætte og tilfredse hjemme i deres hyggelige huse, her i kommunens flotteste landsby – de afsluttede nemlig arbejdet med fælles grill og hygge.

———————————————————

Skærum Voksenforening

Den 10 maj kl 13.30  “Ud i det blå” Turen går til Rhododronparken i Brønderslev, hvis vejret tillader det ellers hyggeeftermiddag i Skærum Aktivitetshus.

Afgang fra Skærum Aktivitetshus kl. 13.30 i egne biler. Pris kr. 20,00 + kr. 30,00 til føreren af bilen.

Sommerudflugten den 7. juni kl. 8.30

Sommerudflugten er planlagt til rundvisning på Skagen Kunstmuseum og derefter frokost på Skagen Bryghus med ølsmagning og senere rundvisning på Skagen Bryghus. Der spises aftensmad i Skærum Aktivitetshus ca. kl 18.30. Pris for medlemmer kr. 250,00 ikke medlemmer kr. 500,00. Tilmelding senest den 27. maj til Connie98473531/26749995 eller Anna 98 473047/25688027

Vel mødt til nogle hyggelige timers samvær

Skærum Voksenforening


———————————————————

Status på vejarbejdet i Skærum

Klik her for at læse nærmere

——————————————————-

Nu åbner Coyote Ugly i Skærum.
Fredags bar i Aktivitetshuset d. 29/4 kl.16.30 – ca.18. Der er mulighed for køb af øl, vand og vin.
Vi ses på Fredag med højt humør og glade smil.
Lene og Christina

——————————————————-

Legepladsen skal gøres klar

Tirsdag den 3. maj kl. 17 mødes vi for at gøre

legepladsen forårsklar

Vi arbejder en times tid og spiser så vores medbragte mad ved den tændte grill

Klik her for at læse mere

——————————————————

Genbrugspladsen fik en succesfuld genåbning lørdag formiddag.

Pladsen var velbesøgt, og alle havde forståelse for det indskrænkede sortiment.

Det oplagte opsyn ved Finn og Daniel guidede fint igennem, og det blev til både kundeøl og åbningskage bragt af Frederikshavn Forsyning.

Der var ingen sure miner over det, som blev henvist til Ravnshøj.

Nu skal vi bare i fællesskab holde stilen, så kan pladsen sagtens køre og leve længe.

Læs i øvrigt det netop udsendte affaldshæfte fra Forsyningen. Der er det nye system omtalt, med vejledning om, hvad pladsen må, og ikke må modtage.

Nu mangler vi bare et læskur med sladrebænk.

Vi mødes på pladsen.

Gunnar

 

————————————————

————————————————————————–

Der er “gang” i Skærum. Det er forår, det er sommertid. Så vi skal ud i naturen og omegnen for at se og høre, hvad der foregår. Kom og vær med, yngre som ældre, nye som “gamle” skærumboere. Der startes som sædvanlig ved købmand Tofts hjørne. Der er start mandag den 28. marts kl. 18.30. Kom og vær med og lær nogle andre at kende. Det er gratis samvær. Vi går ca. 6-8 km, så alle kan følge med.
Hilsen Gunnar

—————————————————-

Vigtig nyt om genbrugspladsen – klik her for at læse

 

 

——————————————————————-

Så er forårsnummeret af vores lokalblad SKRÅEN udkommet.

Klik her for at læse det

————————————–

Aktivitetshuset 

 

fortsætter uændret i det nye år

Yoga hver tirsdag 10 – 11.30. 60,- kr pr. gang. 1. gang 05.01.16

Voksenforeningen efter annonceret program tirsdage i ulige uger 14 – 16. 1. gang 05.01.16

Whistgruppen efter annonceret program tirsdage i ulige uger 19 – 22. 1. gang 05.01.16

Caféen hver onsdag 15 – 17. 20,- kr for kaffe m. brød. 1. gang 06.01.15

Arkivet onsdage i ulige uger 19 – 21.  1. gang 06.01.16

Ungdomsforeningen fredage i lige uger 19 – 22. 1. gang 15.01.16

Spejderne efter eget program i spejderhytten torsdage 18 – 19.30. 1. gang 07.01.16

Biblioteket er åben for selvbetjening i forbindelse med aktiviteter

Husets lokaler kan reserveres ved henvendelse til Lene Schøning 23 30 37 87

—————————————————————————————

Klik her for at se flere billeder fra teltets vandring gennem Skærum

——————————————————————————-

Så er det nye minibibliotek klar i Skærum

Klik her for at læse om brugen

Comments are closed.