Vil I være med til at sætte Skærum på Danmarkskortet, eller skal vi vente på, at vi går i glemmebogen?

Vi håber på et blændende fremmøde, og så ser vi hvor langt vi sammen kan tage Skærum.

Med venlig hilsen,

Skærum Sogneforening, Skærum aktivitetshus med flere

Kontakt: Heidi Thorning; tlf.:

Borgermøde i Skærum aktivitetshus

Hvornår?

Torsdag den 18. maj 2017 kl. 19.00.

Tema:

”Hvordan kan vi få flere stabile

tilflyttere til Skærum og omegn”?

Vi er nogen som har fået den skøre ide at afholde et

”Åbent by”-arrangement

denne sensommer.

Et Åbent-by-arrangement kræver en hel del af ALLE os, der bor i Skærum.

Vi har allerede:

 • grundskitsen til ideen – den vil vi præsentere denne aften. 
 • ildsjæle som brænder for projektet
 • En fantastisk landsby i bakkerne midt imellem Hjørring og Frederikshavn
 • En god distriktskole
 • Noget af Danmarks bedste drikkevand og eget vandværk.
 • Renoveret kloaksystem
 • Et uovertruffent fællesskab med gåklub, kreaklub, legeplads, aktivitetshus, ungdomsklub, voksenklub, grillaftener, unge mennesker der kommer hjem til byfest, og vi kan blive ved…..
 • naturskønne vandrestier, hesteruter og mountainbike ruter

Hvad vi pt. mangler er:

 • flere hænder til at løfte i flok
 • Flere ideer (flere hjerner tænker bedre end få.)
 • Flere fødder til det store benarbejde der skal gøres.

 

første spadestik er, at få alle som i ALLE der bor i Skærum, til at møde op til borgermøde og give deres mening til kende.

———————————————–

Til vandværkets medlemmer

Hermed udsendes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedrørende forslag til vedtægtsændring som vedtaget på den ordinære generalforsamling. Vandværket nuværende vedtægter har fulgt Danske Vandværkers tidligere standardvedtægter. Danske Vandværker har udgivet et sæt nye standardvedtægter som lever op til de ændringer der er sket siden. Forslaget til nye vedtægter ligger sig derfor tæt op ad standardvedtægterne og der er en del ændringer, hvorfor der ikke specifikt er skrevet for hver enkel ændring, men tale om et sæt nye vedtægter. Forslag til vedtægtsændring og nuværende vedtægter er at finde under Vandværkets fane.

På bestyrelsens vegne

God påske

Jesper Mygind, Formand


————————————————

Skærum vandværk

indkalder til ekstraordinær generalforsamling

i Skærum Aktivitetshus d. 6/5 – 2017 kl. 10.00

Dagsorden til generalforsamling:

Valg af dirigent.

 1. Forslag til vedtægtsændringer. Se forslaget under Vandværkets fane.

 

Vandværket vil være vært for en let anretning (læs morgenmad) kl. 09.00. Tilmelding til dette senest 1. maj til Jette på 29 67 42 21 eller Ib på 40 68 48 38.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Jesper Mygind

————————————————

Hej alle.
Hermed en god påskenyhed.
Vores ansøgning til landsby pedel ordningen er godkendt.
Legepladsen, Spejderhytten og Skærum Aktivitetshus males i denne sæson.
Der startes med legeplads og spejderhytte og arbejdet påbegyndes i maj måned. Alt efter vejret og andre tidsfastsatte projekter i kommunen skrider arbejdet frem.
Der er truffet diverse praktiske aftaler bl.a. vedr. toiletforhold, opbevaringsforhold og husets pedel Erling vil stå bi med råd og dåd.
Hvis der er spørgsmål/kommentarer kan de rettes til mig / og ellers er man velkommen til en snak med det arbejdssjak der kommer ud.
Mange hilsner fra Lone
Skærum landsbykoordinator
 

 

————————————————

Skærum Sogneforening, Kvissel Borgerforening og Ravnshøj Borgerforening er gået sammen om at gøre noget for vores opland !!!!

Går du med en tanke, en idé, et ønske eller et forslag til, hvad der kan gøre vores opland endnu bedre at bo i. SÅ hold dig ikke tilbage. Lad os høre om det. OG lad os få sat noget i gang.

Vi inviterer alle borgere der er interesseret til et møde TIRSDAG DEN 04. APRIL KL. 19.00 I Ravnshøj Hallens Cafeteria.

Sagen er, at vi foreningerne sammen vil ansøge om at komme i betragtning til et landsdækkende projekt som har titlen Landsbyklynger. Hvis vi så gode ideer, at vi bliver udpeget, så er der en masse penge og assistance til rådighed for os. DET ER NOGET AF EN ENESTÅENDE CHANCHE FOR VORES OPLAND.

Modtaget fra Jørgen Steengaard, Ravnshøj

 

————————————————

On the road again

Det er sommertid, og vi går igen mod lysere tider og horisonter.
Vi har allerede smugtrænet lidt og er begyndt at lufte traveskoene

Det sker stadig hver mandag kl. 18.30 fra Lis Tofts trappesten

Det er let motion for både yngre og ældre

Kom og vær med

Vi får en snak om løst og fast og lidt frisk luft i lungerne.
Måske med et stænk af gyllegrøde.
Turene vælges på stedet afhængig af vind og vejr

 

————————————————

Åbent hus i Skærum Lokalhistoriske Arkiv

Lørdag den 1. april klokken 13.30-16.30 holder arkivet åbent hus i Skærum Aktivitetshus, Borgervej 25 i Skærum.
Årets tema er malerier af kunstneren Hans Bendix Pedersen, som var fra Skærum, og det er lykkedes arkivet at låne en del af hans billeder, som kan ses i arkivet på dagen.
Hans Bendix Pedersen blev født i Skærum i 1915, og har tegnet og malet siden barndommen. Bendix, som han blev kaldt, blev uddannet på Kunstakademiet i København og tilbragte en del år fra 1949 i kunstnermiljøet i Paris, hvorfra der findes en del billeder. Men de fleste af hans billeder er inspireret af den natur, som han befandt sig i og holdt meget af. Bendix malede desuden en del portrætter.
Bendix boede omkring 20 år i Sverige, men flyttede tilbage til Skærum og senere til Tolne, hvor han boede til sin død i 2006.
Bendix har gennem årene deltaget i mange anerkendte udstillinger både i Danmark og udlandet, og en del frederikshavnere vil måske huske udstillingen på Frederikshavn kunstmuseum i januar 1995.
Alle er velkomne til åbent hus arrangementet i Skærum lokalhistoriske arkiv, og vi håber, at rigtig mange har lyst til at se, eller gense, billeder af Hans Bendix Pedersen.Venlig hilsen
Skærum lokalhistoriske arkiv

—————————————-

Se referatet fra Sogneforeningens generalforsamling februar 2017

————————————————
KREATIV AFTEN den 20/2 blev en succes.
11 kreative kvinder var mødt op til en hyggeaften med håndarbejdet i tasken, og der blev nørklet.
En fik gjort en hæklet trøje færdig, en anden afsluttede en hæklet taske, andre startede på strikkede/hæklede karklude i spændende mønstre. Nogle kom videre med deres sokker, nogle stribede og andre ternede.
En anden klippede stof til en fastelavnsdragt der skulle syes, og en tredie kom et godt stykke videre med et strikket sengetæppe.
En enkelt ventede sig, men i og med det var første aften vi var sammen til Kreativ aften, ville vi andre ikke tage æren for det.
Alt i alt var alle begejstrede og det blev vedtaget at:
MANDAG AFTENER I ULIGE UGER kl. 19.00 er der Kreativ Aften.
Man har selv kaffe/te med og har en lyst til at bage en kage gør det ikke noget den kan deles :-)
10kr gives til varme i huset pr deltager

/Anni Storm

————————————————
Smykkeaftenen i torsdags blev en succes.
Smykkerne tiltrak omkring 20 positive kvinder fra nær og fjern.
Der blev grinet, snakket, handlet, spist og hygget en hel masse.

Tak for fin deltagelse.
Med venlig hilsen

Lene og Tina

———————————————–

Åbent hus i Skærum Lokalhistoriske Arkiv
Lørdag den 1. april 2017 klokken 13.30 –   16.30

Tema for årets åbent hus arrangement er billeder af Hans Bendix Pedersen, Skærum.
Vi vil gerne vise så mange Bendix-billeder som muligt, så hvis du kender til nogle af hans billeder, må du gerne kontakte arkivudvalget.

Vi håber på lige så godt fremmøde som sidste år.

Venlig hilsen
Arkivudvalget
Lis Toft, Poul Erik Jensen, Gunnar Andersen, Ingolf Jensen og Linda Rath

————————————————

Januar 2017

Information vedr. genbrugspladsen i Skærum

Skærum Sogneforening og udvalget for genbrugspladsen har haft flere møder med Frederikshavn Kommune omkring genbrugspladsen, vi har blandt andet drøftet hvilke selvbetjeningsløsninger, der kunne laves for adgang til pladsen.  Udgangspunktet var en eller anden form for elektronisk adgangskontrol.
På et evalueringsmøde i efteråret med Frederikshavn Kommune og de øvrige berørte genbrugspladser, var det kun Skærum, som fortsat ønskede elektronisk adgang til pladsen. Øvrige pladser ønskede at holde åbent med lokal opsyn, altså som vi gør nu.
På baggrundt af ovenstående ønskede Frederikshavn Kommune, at alle pladserne skulle holdes åbne med lokal opsyn, og vi får dermed ikke elektronisk adgangskontrol. Til gengæld kan vi få et godt læskur hvor opsynspersonel kan søge ly.

Det er vores og kommunens vurdering, at genbrugspladsen i Skærum trods begrænsede fraktioner fungerer godt og er til gavn for lokalsamfundet. Vi har derfor valgt, at fortsætte opsynet med pladsen og arbejde på skurløsning som forventes klar i løbet af foråret.

Opsynet med pladsen er for nuværende varetaget af en lille gruppe, som på et eller andet tidspunkt skal afløses af nye kræfter, og vi håber naturligvis, at andre vil træde til når den tid kommer.Vi vil i øvrigt gerne sige tak til jer, som bruger pladsen for overholde de nye krav til sortering og fraktioner.  Det er vigtig vi holder dette niveau for at sikre pladsens fortsatte eksistens.

Venlig hilsen

Sogneforeningen og pladsudvalget (De blå mænd)

——————————————————–

Status på anlægsarbejde i Skærum – 9. november 2016

Vi har nu færdiggjort ledningsarbejdet i Dybdalsvej og den nordlige del af Bond- gårdsvej. Der er lagt asfalt og vejen er igen åbnet for trafik. Dermed er etablerin- gen af de nye ledninger i vejene tilendebragt.Som afslutning på årets etape skal nogle gamle ledninger sløjfes ved fyldning med beton, overløbsbygværkerne skal nedlægges og der skal samles op på forskellige mindre opgaver. Dette arbejde vil finde sted over de næste uger. Årets etape for- ventes at være endeligt afsluttet med udgangen af november 2016.

Da frosten nu har sat ind, har vi besluttet først at udbedre den konstaterede skade på kloakledningen i den sydlige del af Bondgårdsvej, til foråret. Til den tid vender vi tilbage og ordner skaden på ledningen og retter op på overkørslen til Borgervej. I 2017 og 2018 vil vi desuden lægge slidlag på de renoverede veje.

Det går aldrig ubemærket hen, når der udføres et anlægsarbejde af denne type i et bysamfund. Vi vil gerne sige tak for jeres opbakning til gennemførelsen af projektet.

Venlig hilsen Forsyningen

——————————————————————-

———————————————————————

”På fredag d. 7/10 starter aftenklubben igen. Vi starter med at se den nye Tarzan film. 
Husk klubben er åben fra 19-22 i lige uger.
Forældre er altid velkomne, der er kaffe på kanden”

MVH Christina

———————————————————————————–

Yogaen

tog i første omgang på himmelflugt, men nu meddeler Lise
at ”det flyvende tæppe” lander i Aktivitetshuset

på tirsdag den 23. kl. 11.00

og de følgende tirsdage kl. 10.00.

Kom og vær med, og husk underlag og tæppe.

 

 

——————————————————————————————–

Hermed info vedr. spejdernes start og møder i det nye år.
Der er ikke så mange børn i området som tidligere, så spejdergruppen Ravnshøj/Skærum bævere/ulve, holder møderne samlet både i Ravnshøj og Skærums dejlige spejderhytte.

Klik her for at læse indbydelsen til bålaften og fælles opstart.

————————————————————————–

Nu har du chancen!

Skærum Sogneforening udbyder nu muligheden for at du kan skabe lige præcis den begivenhed, du mener ingen kan være foruden!!
Du bestemmer, dine regler!

Byen har brug for at du står i spidsen for at skabe liv og fællesskab i vores dejlige by.
Du kan begynde med at tænke over, om disse arrangementer var noget for dig:

 • Fastelavn
 • Sct. Hans
 • By-/sommerfest
 • Foredrag
 • Juletræsfest

Men!! Lad dig endeligt ikke begrænse af ovenstående. Find ideen, slå dig sammen med
andre og gennemfør arrangementet til glæde for os alle.

Sogneforeningen står for økonomiske backup; dvs. at du selvfølgeligt ikke skal stå med det økonomiske ansvar, det er Sogneforeningen, der – i samarbejde med arrangøren – har tjek på den side af sagen.

Det er jo det, dit kontingent går til J

Hvorfor gør vi i bestyrelsen så det her?? På årets generalforsamling i Sogneforeningen blev det besluttet at bestyrelsen skulle varetage de mere administrative opgaver, som beskrevet i vedtægterne.
Det er kontakt til myndigheder, varetagelsen af økonomien for Arkivet og arrangementer i byen, tættere samarbejde med Aktivitetshuset etc.

Hvorfor dette? Bestyrelsen består i dag af 5 personer, hvoraf den ene ikke altid kan deltage. Dette er ikke nok til at arrangere de nuværende arrangementer, da alle i bestyrelsen ikke altid kan være med og det presser de resterende. Hvilket også betyder at hvis der ikke er nogen der overtager det enkelte arrangement bliver det desværre ikke gennemført.

Så kom på banen … og vi støtter op!!

De praktiske spørgsmål tager vi senere. Og nej, du hænger ikke på økonomien.
Du står for arrangementet i dit, og Sogneforeningens navn.

Skærum Sogneforening

———————————————————-

Idag blev det så dagen hvor legepladsen skulle gøres forårsklar – ca. 15 Skærumboere var mødt op bevæbnet med diverse haveredskaber.

Nu fremstår legepladsen i flot stand og er klar til en sommer med masser af leg og andre aktiviteter. Og de flittige Skærumboere sidder nu mætte og tilfredse hjemme i deres hyggelige huse, her i kommunens flotteste landsby – de afsluttede nemlig arbejdet med fælles grill og hygge.

———————————————————

———————————————————

Status på vejarbejdet i Skærum

Klik her for at læse nærmere

——————————————————-

——————————————————-

Legepladsen skal gøres klar

Tirsdag den 3. maj kl. 17 mødes vi for at gøre

legepladsen forårsklar

Vi arbejder en times tid og spiser så vores medbragte mad ved den tændte grill

Klik her for at læse mere

——————————————————

Genbrugspladsen fik en succesfuld genåbning lørdag formiddag.

Pladsen var velbesøgt, og alle havde forståelse for det indskrænkede sortiment.

Det oplagte opsyn ved Finn og Daniel guidede fint igennem, og det blev til både kundeøl og åbningskage bragt af Frederikshavn Forsyning.

Der var ingen sure miner over det, som blev henvist til Ravnshøj.

Nu skal vi bare i fællesskab holde stilen, så kan pladsen sagtens køre og leve længe.

Læs i øvrigt det netop udsendte affaldshæfte fra Forsyningen. Der er det nye system omtalt, med vejledning om, hvad pladsen må, og ikke må modtage.

Nu mangler vi bare et læskur med sladrebænk.

Vi mødes på pladsen.

Gunnar

 

————————————————

————————————————————————–

Der er “gang” i Skærum. Det er forår, det er sommertid. Så vi skal ud i naturen og omegnen for at se og høre, hvad der foregår. Kom og vær med, yngre som ældre, nye som “gamle” skærumboere. Der startes som sædvanlig ved købmand Tofts hjørne. Der er start mandag den 28. marts kl. 18.30. Kom og vær med og lær nogle andre at kende. Det er gratis samvær. Vi går ca. 6-8 km, så alle kan følge med.
Hilsen Gunnar

—————————————————-

Vigtig nyt om genbrugspladsen – klik her for at læse

 

 

——————————————————————-

Så er forårsnummeret af vores lokalblad SKRÅEN udkommet.

Klik her for at læse det

————————————–

Aktivitetshuset 

 

fortsætter uændret i det nye år

Yoga hver tirsdag 10 – 11.30. 60,- kr pr. gang. 1. gang 05.01.16

Voksenforeningen efter annonceret program tirsdage i ulige uger 14 – 16. 1. gang 05.01.16

Whistgruppen efter annonceret program tirsdage i ulige uger 19 – 22. 1. gang 05.01.16

Caféen hver onsdag 15 – 17. 20,- kr for kaffe m. brød. 1. gang 06.01.15

Arkivet onsdage i ulige uger 19 – 21.  1. gang 06.01.16

Ungdomsforeningen fredage i lige uger 19 – 22. 1. gang 15.01.16

Spejderne efter eget program i spejderhytten torsdage 18 – 19.30. 1. gang 07.01.16

Biblioteket er åben for selvbetjening i forbindelse med aktiviteter

Husets lokaler kan reserveres ved henvendelse til Lene Schøning 23 30 37 87

—————————————————————————————

Klik her for at se flere billeder fra teltets vandring gennem Skærum

——————————————————————————-

Så er det nye minibibliotek klar i Skærum

Klik her for at læse om brugen

Comments are closed.