Opdateret 23. marts 2024

 

Spørgsmål vedrørende din vandregning kan rettes til:

Kontorhjælpen’s Vandværksadministration ved Joan Lindbjerg Hansen

Mail: post@kvva.dk

Telefon: +45 97 74 12 00

Du kan på nedenstående link indberette din årlige aflæsning.

Aflæsning

Hvis du skal flytte:

Der sendes måleraflæsning til nedenstående link, sammen med oplysninger om navn på ny ejer. Sendes evt. af ejendomsmægler i forbindelse med refusionsopgørelse.

Meld flytning

Regnskabsføreren sender slutafregning til den tidligere ejer, og opretter den nye ejer med nyt medlemsnummer, samt sender aconto opkrævning for resten af året til den nye ejer.
Hvis du lejer ejendom ud:
Hvis du lejer din ejendom ud, kan du vælge at selv at afregne med Vandværket eller lade lejeren stå for det. Du kan læse om det i nedenstående bekendtgørelser.

Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1998/837

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/563

Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9880

Skærum Vandværk             E-mail:                                                  Hjemmeside:

Borgervej 31                          skaerumvandvaerk@gmail.com         www.skaerum-info.dk

Cvr: 23357151