Opdateret 05. oktober 2020

 

På denne side har vi samlet yderligere information der kunne have interesse:

Forsyningsområde

Indvindingsområde

Årlige oppumpede mængder

Hvem ejer hvad?

Hårdhedsgrader

På linket ”Ledningsnettet” kan du se Vandværkets ledningsnet. Det giver et overblik, men ikke et videre præcist billede af hvor vores ledninger ligger. Ifølge lovgivningen skal ledningsnettet være gjort digitalt senest 30. juni 2023 med så præcise opmålinger som muligt. Dette tiltag er for at entreprenører online kan få oplyst hvor der ligger diverse ledninger og undgå graveskader under deres arbejde. Vi er i gang med at få udbydere af digitalisering til at komme deres løsningsforslag og tilbud.

Ledningsnettet

 

Skærum Vandværk             E-mail:                                                  Hjemmeside:

Borgervej 31                          skaerumvandvaerk@gmail.com         www.skaerum-info.dk

Cvr: 23357151