Vigtig info fra vandværket

VIGTIG INFO

Det har i medierne været oppe om fund af et nyt pesticid (chlorothalonil-amidsulfonsyre) og forbud mod brug af vand fra disse boringer.

Miljøministeren har derfor ændret Drikkevandsbekendtgørelsen så alle vandforsyningsselskaber skal teste for denne ny pesticid. Dette skal ske senest 1. november 2019. Miljøstyrelsen og Danske Vandværker anbefaler at vi får testet hurtigst muligt, hvilket vi selvfølgelig gør. Dette vil blive foretaget i forbindelse med vores almindelig test for pesticider.

Lige nu afventer vi at analyselaboratoriet bliver akkrediteret til test af denne ny pesticid. Det betyder at vi får foretaget analyse, når resultatet fra laboratoriet lever op til myndighedernes krav.

Når vi får resultatet af testen vil den blive lagt på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Skærum Vandværk