Ordinær generalforsamling i vandværket

Skærum Vandværk 

indkalder til ordinær generalforsamling 

i Skærum Aktivitetshus mandag d. 17. februar – 2020 kl. 19.30

 

Vi starter aftenen med at få lidt at spise kl. 18.30 og tilmelding til dette senest d. 10. februar til Ib på 40 68 48 38.

Dagsorden til generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Jesper Mygind                        på valg

Gert Poulsen                           valgt 2019

Tom B. Nedergaard                 på valg

Heidi Thorning Jensen            valgt 2019

Ib B. Johansen                        på valg

Suppleanter:

Finn Nielsen                            på valg

Lene Schøning                         på valg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Jette Olesen                            på valg

Bo Gregers Engmann              på valg

(suppleant)

8. Eventuelt.

 

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

 Jesper Mygind

 

Bilag:

Udtræk af årsrapporten

Årsrapporten 

Budget

Takstblad