Indkaldelse til generalforsamling i vandværket

Skærum Vandværk

indkalder til ordinær generalforsamling

i Skærum Aktivitetshus onsdag d. 11. august 2021 kl. 19.30

NB. Forsamlingen i år kræver tilmelding* Tilmelding til Ib Bowman på 40 68 48 38 senest 10. august.

Dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag. Se bilag.
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Jesper Mygindvalgt 2020

Gert Poulsenpå valg

Daniel Kristensenvalgt 2020

Heidi Thorningpå valg

Ib B. Johansenvalgt 2020

Suppleanter:

Finn Nielsenpå valg

Jørgen Gustafsonpå valg

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Jette Olesenpå valg

Bo Gregers Engmann på valg

(suppleant)

 1. Eventuelt.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Jesper Mygind

* For at vi kan overholde restriktionerne i for hold til COVID-19 er tilmelding nødvendig så vi kan indrette lokalet efter de retningslinjer der gælder for generalforsamlinger. De er som følger: se www.justitsministeriet.dk

 • Alle stole vender samme vej og med 1 meters mellemrum.
 • Der serveres ikke noget. Det er bestyrelsens beslutning.
 • Andet? Det ved vi når vi nærmere os dagen.
 • OBS. Ved flere tilmeldte end lokalet kan have, vil aflysning være nødvendigt.