Ekstraordinær generalforsamling, vandværket

Skærum Vandværk indkalder til ekstraordinær generalforsamling i vandværket

i Skærum Aktivitetshus tirsdag d. 9. august – 2022 kl. 19.30

Dagsorden til generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.
  1. Fremlæggelses af halvårsregnskab.

Vel mødt

Bestyrelsen