Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skærum Sogneforening

Skærum Sogneforening indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling i Skærum Aktivitetshus

tirsdag d. 4. februar 2019 kl. 19:00

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger.
  1. Sogneforeningens beretning.
  2. Arkivets beretning.
  3. Aktivitetshusets beretning.
  4. Skærum Infos beretning.
  5. Distriktsudvalgets repræsentants beretning.
 3. Projekt Fremtidens Skærum.
 4. Forelæggelse af hhv. Sogneforeningen og Aktivitetshusets reviderede samt regnskab for projekt Fremtidens Skærum.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af næste års kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – lige årstal 3, ulige årstal 4.
 8. Valg af 2 suppleanter og 1 bilagskontrollant.
 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, og hvert andet år en bilagskontrollant til Aktivitetshuset.
 10. Valg af repræsentant til Distriktsudvalget.

Ad. 5.

Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer. Forslaget udsendes senere på ugen.

Forslag til behandling skal være formanden i hænde skriftligt tre dage før generalforsamlingen.

Ad. 6. Kontingent for 2020 foreslås til kr. 200 pr. husstand og kr. 100 for enlige.

Ad. 7. Nuværende bestyrelse:

 • Jesper Larsen, på valg – modtager genvalg
 • Anne Engmann, på valg – modtager genvalg
 • Betina Nymann Larsen, valgt 2019
 • Lone Pedersen, på valg – modtager genvalg
 • Emma Olesen, valgt 2019
 • Ronnie Christensen, valgt 2019 

Ad. 8. Suppleant:

 • Asger Christensen på valg – modtager genvalg
 • Svend Jensen på valg – modtager genvalg

Bilagskontrollant:

 • Kjeld Hansen på valg – modtager genvalg

Ad. 9.

 • Danny Langthjem valgt 2019
 • Bo Engmann på valg – modtager ikke genvalg
 • Lene Schøning Bruun på valg – modtager ikke genvalg

 

Kontingentet kr. 200 pr. husstand og kr. 100 for enlige og pensionister kan betales på selve generalforsamlingen, ved indbetaling på konto 9006 4576756920 (skriv/oplys vejnavn og nummer) eller via mobile pay: box68645.

 

Vel mødt

Skærum Sogneforening

Anne Engmann

formand