Vandet ved Bøjen

Info vedrørende opgravning af vejen ud for Bøjen.

Så blev der iværksat opgravning ud for Bøjen for at finde ud af hvor det piblende vand kom fra.

Den pludselige vandpyt, kunne have forskellig årsag. Følgende årsager var i spil i samarbejde med Frederikshavn forsyning og Bangsminde: 1. Vandet kunne komme fra een af Vandværkets ledninger, som ikke figurerer på eksisterende kort.
2. Vandet kunne komme fra naturligt vandtryk fra undergrunden.
3. Eller sidst, så kunne vandet komme som følge af seperationen af kloakkerne.

Førend årsagen kunne bestemmes, var det vigtigt for os at have klaring over hvem der skulle betale gravearbejde og reparation. Det er først kommet på plads i denne uge.

I dag til middag iværksatte forsyningen gravearbejdet, hvorved vi fandt ud af, at det drejer sig om et brud på vores ledningsnet. Derfor er det Skærum vandværk som betaler for reparationen som nu er udført og nu venter vi bare på asfalten.

Vi skal beklage over for jer, de gener det har givet, at vi lukkede for vandet så brat.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen