Skraldemandsstrejken

Skraldemansdsstrejken

Frederikshavns Forsyning har meddelt, at restaffald i sække 

undtagelsesvis kan placeres i containeren for småt brændbart

på containerpladsen eller afleveres på lossepladsen i Ravnshøj