Ekstraordinær generalforsamling, vandværket

Skærum Vandværk indkalder til ekstraordinær generalforsamling i vandværket i Skærum Aktivitetshus tirsdag d. 9. august – 2022 kl. 19.30 Dagsorden til generalforsamling: Valg af dirigent. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. …

Ekstraordinær generalforsamling i vandværket

Skærum vandværk indkalder til ekstraordinær generalforsamling i Skærum Aktivitetshus mandag d. 18. oktober – 2021 kl. 19.30 Dagsorden til generalforsamling: Valg af dirigent. Forslag til vedtægtsændringer. Se forslaget under Vandværkets …

Vandværkets generalforsamling

Info om Vandværkets generalforsamling 2021. Vi skal have gennemført vores årlige generalforsamling i februar/marts måned i henhold til vedtægterne. Regeringens restriktioner i forhold til COVID-19 gør, at dette ikke kan …

Vigtig info fra vandværket

VIGTIG INFO Det har i medierne været oppe om fund af et nyt pesticid (chlorothalonil-amidsulfonsyre) og forbud mod brug af vand fra disse boringer. Miljøministeren har derfor ændret Drikkevandsbekendtgørelsen så …

Vigtigt – vandværket

VIGTIG INFO I aftes var der et indslag i TV Avisen vedrørende vandanalyser ved danske vandværker. Analyserne viste et for højt indhold af pesticider i grundvandet (råvandet). Denne analyse fik …