Vandværkets generalforsamling

Info om Vandværkets generalforsamling 2021. Vi skal have gennemført vores årlige generalforsamling i februar/marts måned i henhold til vedtægterne. Regeringens restriktioner i forhold til COVID-19 gør, at dette ikke kan …

Vigtig info fra vandværket

VIGTIG INFO Det har i medierne været oppe om fund af et nyt pesticid (chlorothalonil-amidsulfonsyre) og forbud mod brug af vand fra disse boringer. Miljøministeren har derfor ændret Drikkevandsbekendtgørelsen så …

Vigtigt – vandværket

VIGTIG INFO I aftes var der et indslag i TV Avisen vedrørende vandanalyser ved danske vandværker. Analyserne viste et for højt indhold af pesticider i grundvandet (råvandet). Denne analyse fik …

Skærum vandværk

Nyt fra Vandværket. Siden sidste ekstraordinære generalforsamling i vandværket har vi som bestyrelse arbejdet på at igangsætte de vedtagne tiltag. Vi vedtog, at de to eksisterende pumper skulle renoveres og …

Ordinær generalforsamling

Skærum vandværk indkalder til ordinær generalforsamling i Skærum Aktivitetshus d. 21. marts – 2018 kl. 19.30 Vi starter aftenen med at få lidt at spise kl. 18.30 og tilmelding til …