Voksenforeningens forårsprogram

Skærum Voksenforening – forårsprogram 2023

17. januar kl. 14.00       Hyggeeftermiddag

31. januar kl. 14.00        Læge Henriette Jessen tidligere med lægepraktisk i Kvissel kommer og fortæller om nogle af sine mange oplevelser.

14. februar kl. 14.00        Kommer Frede Rytmann og Jette Christensen og spiller og synger til syng sammen eftermiddag.

28. februar kl. 14.00          Hyggeeftermiddag

14. marts kl. 13.30              Bowling, Skippergade 36, Frederikshavn. Afgang fra Skærum Aktivitetshus i egne biler kl. 13.30. Pris for bowling og kaffe kr. 100,00 for kaffe alene kr. 50,00. Til føreren af bilen betales kr. 10,00. Tilmelding senest den 3. marts til Bente tlf.: 30 51 44 50 eller Anna tlf.: 25 68 80 27.

28. marts kl. 14.00             Generalforsamling

11. april kl. 13.00                Forårsfrokost

25. april kl. 14.00                Frank Hejslet kommer og fortæller om ”Min sidste

                                                vilje”

9. maj kl. 14.00                   Hyggeeftermiddag

23. maj kl. 13.30                 Besøger vi Sognefogedgården, Mellergårdsvej 3,

9900 Frederikshavn. Pris kr. 60,00. Til føreren af bilen betales kr. 10,00.

6. juni kl. 14.00                    Hyggeeftermiddag

20. juni                                  Sommerudflugt – Hvor skal turen gå hen 2023?

Mød op til hyggeligt samvær i Skærum Aktivitetshus, Borgervej 25

Ret til ændringer forbeholdes

Betaling kan indsættes på konto 9070-1624327310 – kontingent for 2023 koster 

kr. 75,00 pr. person.