Generalforsamling i Skærum Voksenforening

Skærum Voksenforening 

                          

Der indkaldes til generalforsamling den 24. marts 2020 kl. 14.00

Dagsorden

1.  Velkomst

2.   Valg af dirigent

3.   Valg af referent

4.   Beretning

5.   Regnskab 

6.    Indkomne forslag

7.    Valg af kasserer Bente Jensen på valg

8.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

       Connie Petersen for 1 år  

       Hanne Larsen for 2 år  

9.    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år på valg Birthe Larsen og 

        Palle Christensen                                    

10.  Valg af 1 bilagskontrollør for 2 år på valg Erna Rasmussen

11.   Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest den 10. marts 2020.