Indkaldelse til Sogneforeningens generalforsamling den 29. februar kl. 19 i Aktivitetshuset

 

 Skærum Sogneforening

                           indkalder hermed til

                          Ordinær Generalforsamling

                          i Skærum Aktivitetshus 

29. februar 2024 kl.19

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent 
 2. Aflæggelse af beretninger. 
   1. Sogneforeningens beretning. 
   2. Arkivets beretning. 
   3. Aktivitetshusets beretning. 
   4. Skærum Infos beretning.
   5. Distriktsrådets repræsentants beretning.
 1. Forelæggelse af hhv. Sogneforeningen og Aktivitetshusets regnskab.
 2. Behandling af indkomne forslag. 
 3. Fastsættelse af næste års kontingent. 
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Sogneforeningen – lige årstal 3, ulige årstal 4. 
 5. Valg af 2 suppleanter og 1 bilagskontrollant til Sogneforeningen. 
 6. Valg af bestyrelses repræsentanter til Aktivitetshuset – lige årstal 2 , ulige årstal 2 og i lige årstal en bilagskontrollant.
 7. Eventuelt

Ad. 4. 

Forslag til behandling skal være formanden i hænde skriftligt tre dage før generalforsamlingen.

Ad. 5.

Kontingent for 2025

Ad. 6.

Nuværende bestyrelse: valgperiode 2 år

 • Jesper Larsen,          valgt 2022  – på valg – genopstiller
 • Betina Nymann Larsen,          valgt 2023
 • Lone Pedersen,          valgt 2022 – på valg – genopstiller
 • Emma Olesen,          valgt 2023 – 
 • Rasmus Korgaard McNally      valgt 2023 – 
 • Nicole Rink                                  valgt 2023 – 
 • Stefan Vikene                               valgt 2022 – på valg – genopstiller

Ad. 7.

Suppleanter: valgperiode 1 år

 • Asger Christensen – på valg
 • Svend Jensen – på valg

Bilagskontrollant: valgperiode 2 år

 • Kjeld Hansen valgt 2023

Ad. 8.

 • Danny Langthjem valgt 2023
 • Tommy Michimani           valgt 2023
 • Patricia K. McNally valgt 2022 – genopstiller ikke

Bilagskontrollant: valgperiode 2 år

 • Kjeld Hansen valgt 2022 – på valg

Kontingentet 2024: 250 kr. pr. husstand og 125 kr. for enlige.

Betaling : Der kan betales på selve generalforsamlingen eller ved indbetaling på konto 9006 4576756920 (skriv/oplys vejnavn og nummer) eller via mobile pay: box68645.

Vel mødt

Skærum Sogneforening

v. Lone Pedersen

formand