Udflugt med Skærum lokalhistoriske arkiv den 2. sept.

Udflugt til Skærum Nørrehede med Katsig Bakker

 

Vi mødes ved Arkivet onsdag den 2. september kl. 1900 og kører ved fælles transport til parkeringspladsen i Katsig. Herfra orienteres om den fredede del. Så går vi til mødepladsen med 1920 genforeningsstenen og kilden. Vi slutter i mergelgraven med 1945 mindestenen.

Bagefter er Arkivet vært ved kaffe og kage.